Tech bij bol.com betekent grenzen verleggen. Groeien, kennis delen en continu zoeken naar verbeteringen. We gebruiken onze creativiteit en ervaring, en we hebben de vrijheid om te experimenteren met de nieuwste technologie. Ons motto: you build it, you run it, you love IT.